[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
8 / พ.ย. / 2561
ประกาศ
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
8 / พ.ย. / 2561
ประกาศ
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
7 / พ.ย. / 2561
รายงานสรุปจำนวนผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสรุปจำนวนผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.ขุนศรี ประจำปีงบประมาณ 2561
7 / พ.ย. / 2561
คู่มือ เทคนิคและขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การปรับรุงระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น การเขียนผลงานเลื่อนระดับ และการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
2 / พ.ย. / 2561
คู่มือการปฎิบัติงานด้านพัสดุ
คู่มือเปิดเผยราคากลาง
<< พฤศจิกายน 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 

 

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ในหัวข้อรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ในหัวข้อรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103
โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 อบต.ขุนศรีได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปี 2561 เพื่อเผยแพร่ความรู้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โครงการภาษีเคลื่อนทีี่ ประจำปี ๒๕๖๑
ภาพกิจกรรมตามโครงการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๑
โครงการซักซ้อมความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีและการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑
กองคลัง อบต.ขุนศรี โดยนายเข็ม พุ่มแย้ม นายก อบต.ขุนศรี ได้จัดโครงการซักซ้อมความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีและการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑โดยเชิญประชาชน ผู้ประกอบการค้า สถานบริการต่าง ๆ ในเขต อบต.ขุนศรี เข้าร่วมประชุมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นแบบชำระภา


คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
แผนผังกระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พรฎ.ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ความรู้ด้านกฎหมายในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
คู่มือการปฏิงานประชุมสภา

รองเท้า Adidas neo lite racer slip on โอเคไหม?
เครียด
โรคภูมิแพ้
บาดทะยัก
ไมเกรน
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปากมดลูก
โรคไต


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17