[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
16 / ก.ย. / 2559
ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
16 / ก.ย. / 2559
ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
9 / ส.ค. / 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ(รถบรรทุกขยะมูลฝอย)
14 / ก.ค. / 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างห้องสำนักงาน อบต.ขุนศรี หมู่ที่ ๖
5 / ก.ค. / 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
<< กันยายน 2559 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุขฯ
โดยได้รับความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี บริเวณคลองพระพิมลราชา หมู่ที่ ๑ ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
โครงการอบรมวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๕๘
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ - เดือนกันยายน ๒๕๕๘
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 3 - 5) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553
ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
คำแนะนำการขออนุญาตเกี่ยวกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ความรู้ด้านกฎหมายในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
การจดทะเบียนพาณิชย์

รวมสาระสุขภาพ
สุขภาพดีทำอย่างไร
รบกวนสอบถามค่ะ มีกรอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการว่างไหมคะ
รบกวนสอบถามค่ะ มีกรอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการว่างไหมคะ
สาระสุขภาพ
บทความ
เครื่องพิมพ์เช็คสำหรับ อบต เทศบาล ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
บริการ wrap car
โปรแรงๆ
โปรแรง


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม


Powered by : MAXSITE 1.10