[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

  โครงการ "อบรมงานสารบรรณน่ารู้"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

  ศุกร์ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
  วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรีได้ดำเนินการ โครงการ "อบรมงานสารบรรณน่ารู้" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อเสริมสร้้างความรูู้้ความเข้าใจเกี่่ยวกับระเบียบงานสารบรรณให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี สามารถนำไปปรับใช้ในก

 

 เข้าชม : 218

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17