[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

  พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
  เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒาสามปี 2560-2562 เพิ่มเติมฉบับที่2เข้าชม : 219

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17