[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  

  

ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
ความรู้ด้านกฎหมายในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อังคาร ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556


-

เข้าชม : 880


ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน 5 อันดับล่าสุด

      คู่มือการปฏิบัติงาน 4 / ธ.ค. / 2561
      แผนผังกระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ 31 / ต.ค. / 2560
      คู่มือแบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 2535 31 / ต.ค. / 2560
      คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ 31 / ต.ค. / 2560
      คู่มือการปฏิบัติงานตามกม.สาธารณสุข 31 / ต.ค. / 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17