[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  

  

ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามกฎกระทรวง

พุธ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556


หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามกฎกระทรวง ของระบบบำบัดน้ำเสีย  พ.ศ. ๒๕๕๕.pdf

แบบรายงานระบบบำบัดน้ำเสีย pdfเข้าชม : 835


ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน 5 อันดับล่าสุด

      พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 7 / พ.ค. / 2561
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๕๘ 18 / พ.ค. / 2559
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 29 / พ.ค. / 2556
      หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามกฎกระทรวง 22 / พ.ค. / 2556
      ความรู้ด้านกฎหมายในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 / พ.ค. / 2556


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม