[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

  

8 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง

3 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ประกาศ
3 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ชาวขุนศรี ร่วมใจ
ประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน ต้อนรับปีใหม่ 2019
26 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / ธ.ค. / 2561 : ประกาศ อบต.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เรื่อง ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ ๒
24 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 1 งาน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญ!! ร่วมบริจาคไส้ลูกแม็กซ์ เศษลวดเย็บกระดาษ
ขอเชิญ!! ร่วมบริจาคไส้ลูกแม็กซ์ เศษลวดเย็บกระดาษ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุ
21 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เพจเฟสบุ๊คของ สคบ.
ประชาสัมพันธ์เพจเฟสบุ๊คของ สคบ. ให้ผู้ที่สนใจทั่วไปรับทราบ
20 / ธ.ค. / 2561 : ประกาศราคากลาง
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
20 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยเฉพาะเจาะจง
18 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยเฉพาะเจาะจง
17 / ธ.ค. / 2561 : ประกาศ อบต.
ประกาศ
ประกาศ
17 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 16 รายการ
3 / ธ.ค. / 2561 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

กำลังแสดงหน้าที่ 1/32 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17