[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

  

8 / มิ.ย. / 2560 : ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพลตรีมานะ หมู่ที่ ๔
ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
8 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพลตรีมานะ หมู่ที่ ๔ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์( e – Auction )
5 / มิ.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ครั้งที่ 10
ประชาสัมพันธ์รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 10
1 / มิ.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
1 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะรถดับเพลิง
หมายเลขทะเบียน บก ๓๙๗๔ นนทบุรี
1 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพลตรีมานุ หมู่ที่ ๔
30 / พ.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ครั้งที่ 9
ประชาสัมพันธ์รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 9
19 / พ.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ซ่อมแซมปรับปรุงรถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน บก ๓๙๗๔ นนทบุรี
5 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐
5 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
26 / เม.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ครั้งที่ 8
ประชาสัมพันธ์รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 8
26 / เม.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.60)
11 / เม.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ประกาศ
11 / เม.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
7 / เม.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 (มกราคม-มีนาคม 2560)
4 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
29 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงาน
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
29 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
28 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาซ่อมรั้วตาข่ายรอบสนามกีฬาฟุตซอล หมู่ที่ ๖ ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
23 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เรื่อง การมอบอำนาจในการปฎิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/28 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม


Powered by : MAXSITE 1.10