[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

  

16 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองโต๊ะนุ้ยฝั่งโรงเรียน หมู่ที่ ๒
11 / พ.ค. / 2561 : ประกาศ อบต.
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๗
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๗
9 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองโต๊ะนุ้ยฝั่งโรงเรียน หมู่ที่ ๒
7 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน
เมษายน ๒๕๖๑
3 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖
1 / พ.ค. / 2561 : ประกาศ อบต.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
1 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
1 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑
ขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๑/๑
27 / เม.ย. / 2561 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยเฉพาะเจาะจง
20 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน
มีนาคม ๒๕๖๑
11 / เม.ย. / 2561 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ สายปิ่นทองแลนด์ ซอย ๑ หมู่ที่ ๒
10 / เม.ย. / 2561 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยเฉพาะเจาะจง
10 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายซอยเลียบคลองสถาพร หมู่ที่ ๑
9 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 / เม.ย. / 2561 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายซอยเงินวัฒนะ หมู่ที่ ๔
23 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายซอยเลียบคลองสถาพร หมู่ที่ ๑
22 / มี.ค. / 2561 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม