[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

  

10 / ต.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
การตรวจสอบพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
10 / ต.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ขอประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
9 / ต.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
แผนปฎิบัติการจัดเก็บรายได้
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
9 / ต.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2560
9 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑
3 / ต.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๐
ขอประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๐
3 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑
3 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร
อันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร การลดการใช้โฟมบรรจุอาหารและการเลือกใช้ภาชนะทดแทนโฟม
29 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
26 / ก.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / ก.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับการตรวจสอบแสดงตน
แจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ออกให้บริการรับเอกสารแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
26 / ก.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 16
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 16
25 / ก.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / ก.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพลตรีมานะ หมู่ที่ ๔ ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
21 / ก.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 / ก.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
5 / ก.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
4 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์วิธีการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน
คู่มือการจัดการน้ำเสียสําหรับบ้านเรือน
4 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม


Powered by : MAXSITE 1.10