[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

  

10 / ส.ค. / 2561 : ประกาศจัดซื้อจัดจัดจ้าง
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายปิ่นทองแลนด์(ซอย 2) หมู่ที่ 2
โดยเฉพาะเจาะจง
7 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 / ส.ค. / 2561 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกรกฎาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
2 / ส.ค. / 2561 : ประกาศ อบต.
การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
1 / ส.ค. / 2561 : ประกาศ อบต.
ประกาศแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต
ประกาศแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต
1 / ส.ค. / 2561 : ประกาศ อบต.
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.ขุนศรี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.ขุนศรี
31 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยเฉพาะเจาะจง
24 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ก.ค. / 2561 : จำหน่ายพัสดุ
ผู้ชนะการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
19 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / ก.ค. / 2561 : จำหน่ายพัสดุ
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
11 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 / ก.ค. / 2561 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนมิถุนายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
2 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 / มิ.ย. / 2561 : ประกาศราคากลาง
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ
27 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/32 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17