[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

  

12 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / มิ.ย. / 2561 : ประกาศจัดซื้อจัดจัดจ้าง
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยอดพระพิมล หมู่ที่ 6
7 / มิ.ย. / 2561 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
4 / มิ.ย. / 2561 : ประกาศจัดซื้อจัดจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองโต๊ะนุ้ยฝั่งโรงเรียน หมู่ที่ ๒
31 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 / พ.ค. / 2561 : ประกาศราคากลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
28 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / พ.ค. / 2561 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / พ.ค. / 2561 : ประกาศจัดซื้อจัดจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองโต๊ะนุ้ยฝั่งโรงเรียน หมู่ที่ ๒
11 / พ.ค. / 2561 : รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๗
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๗
9 / พ.ค. / 2561 : ประกาศจัดซื้อจัดจัดจ้าง
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองโต๊ะนุ้ยฝั่งโรงเรียน หมู่ที่ ๒
7 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 / พ.ค. / 2561 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนเมษายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
3 / พ.ค. / 2561 : จำหน่ายพัสดุ
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖
1 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการดำเนินการตามแผนทุจริต พ.ศ. 2561 - 2564 (รอบ 6 เดือน)
รายงานการดำเนินการตามแผนทุจริต พ.ศ. 2561 - 2564 (รอบ 6 เดือน)
1 / พ.ค. / 2561 : ประกาศราคากลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
1 / พ.ค. / 2561 : ประกาศราคากลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
1 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑
ขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๑/๑

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/31 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17