[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

  

4 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสุขาภิบาลอาหารในครัวเรือน
การจัดการ ควบคุม ดูแลให้อาหารที่เตรียมปรุงในครัวเรือน สะอาด ปลอดภัยจากการปนเปื้อนเชื้อโรค สารเคมี หรือวัตถุที่เป็นอันตราย
4 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์วิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
การนำขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในการแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการบำรุงต้นไม้ให้เจริญงอกงาม
23 / ส.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง
ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง
17 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้หวัดนก
ประชาสัมพันธ์คำแนะนำประชาชนในการป้องกันโรคไข้หวัดนก
16 / ส.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และ กำหนดวันเวลา สถานที่ สอบ
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และ กำหนดวันเวลา สถานที่ สอบ
10 / ส.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
10 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์วิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ
วิธีการทำและประโยชน์น้ำหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์
4 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 15
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 15
31 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 14
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 14
31 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
27 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
18 / ก.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคา
17 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑ ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๓ (ข้อ ๑๐๑/๑)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๓ (ข้อ ๑๐๑/๑)
11 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการที่สำคัญ
และรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
11 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 13/2560
แจ้งประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพลตรีมานะ หมู่ที่ ๔ ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
5 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและกำแพงกันดิน(เลียบคลองลัดศรีนวลฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ ๗
5 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
4 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2560
ขอประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2560

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม


Powered by : MAXSITE 1.10