[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

  

3 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
29 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
26 / มิ.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 12
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 12
26 / มิ.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.60)
20 / มิ.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ครั้งที่ 11
ประชาสัมพันธ์รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 11
19 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพลตรีมานะ หมู่ที่ ๔
15 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์วัน เวลา ตรวจการจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองโต๊ะนุ้ยฝั่งมัสยิด หมู่ที่ ๒
14 / มิ.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐
14 / มิ.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
14 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
13 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์สุขบัญญัติแห่งชาติ
วิธีการปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
8 / มิ.ย. / 2560 : ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพลตรีมานะ หมู่ที่ ๔
ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
8 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพลตรีมานะ หมู่ที่ ๔ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์( e – Auction )
5 / มิ.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ครั้งที่ 10
ประชาสัมพันธ์รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 10
1 / มิ.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
1 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะรถดับเพลิง
หมายเลขทะเบียน บก ๓๙๗๔ นนทบุรี
1 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพลตรีมานุ หมู่ที่ ๔
30 / พ.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ครั้งที่ 9
ประชาสัมพันธ์รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 9
19 / พ.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ซ่อมแซมปรับปรุงรถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน บก ๓๙๗๔ นนทบุรี
5 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม


Powered by : MAXSITE 1.10