[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

  

14 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน
ตุลาคม 2560
9 / พ.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
7 / พ.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 / พ.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน
ตุลาคม 2561
2 / พ.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 / ต.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน "การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร"
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
30 / ต.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบปั๊มรถหมายเลขทะเบียน 81-5901นนทบุรี
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน "การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร"
แผงผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
24 / ต.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / ต.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อราคากลาง(อ้างอิง)
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
17 / ต.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ขอประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
17 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 / ต.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
การตรวจสอบพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
10 / ต.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ขอประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
9 / ต.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
แผนปฎิบัติการจัดเก็บรายได้
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
9 / ต.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2560
9 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ
ประจำปี ๒๕๖๐

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม