[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

  

3 / ต.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๐
ขอประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๐
3 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑
3 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร
อันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร การลดการใช้โฟมบรรจุอาหารและการเลือกใช้ภาชนะทดแทนโฟม
29 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
26 / ก.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / ก.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับการตรวจสอบแสดงตน
แจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ออกให้บริการรับเอกสารแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
26 / ก.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 16
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 16
25 / ก.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / ก.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพลตรีมานะ หมู่ที่ ๔ ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
21 / ก.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 / ก.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
5 / ก.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
4 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์วิธีการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน
คู่มือการจัดการน้ำเสียสําหรับบ้านเรือน
4 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสุขาภิบาลอาหารในครัวเรือน
การจัดการ ควบคุม ดูแลให้อาหารที่เตรียมปรุงในครัวเรือน สะอาด ปลอดภัยจากการปนเปื้อนเชื้อโรค สารเคมี หรือวัตถุที่เป็นอันตราย
4 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์วิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
การนำขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในการแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการบำรุงต้นไม้ให้เจริญงอกงาม
23 / ส.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง
ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง
17 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้หวัดนก
ประชาสัมพันธ์คำแนะนำประชาชนในการป้องกันโรคไข้หวัดนก
16 / ส.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และ กำหนดวันเวลา สถานที่ สอบ
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และ กำหนดวันเวลา สถานที่ สอบ
10 / ส.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม