[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ศุกร์ ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มจำนวน  1 มื้อ จำนวน  63  คน.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้ฯ จำนวน  3  รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการชุมชนปลอดภัยใส่ใจไข้เลือดออก จำนวน  2  รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน  9  รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มกระดูกงูจำนวน  63 เล่ม.pdfเข้าชม : 193


ประกาศ อบต. 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี 25 / ธ.ค. / 2561
      ประกาศ 17 / ธ.ค. / 2561
      ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 28 / พ.ย. / 2561
      ประชาสัมพันธ์ การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 28 / พ.ย. / 2561
      รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 28 / พ.ย. / 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17