[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ศุกร์ ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มจำนวน  1 มื้อ จำนวน  63  คน.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้ฯ จำนวน  3  รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการชุมชนปลอดภัยใส่ใจไข้เลือดออก จำนวน  2  รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน  9  รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มกระดูกงูจำนวน  63 เล่ม.pdfเข้าชม : 107


ประกาศ อบต. 5 อันดับล่าสุด

      การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 2 / ส.ค. / 2561
      ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง 28 / มิ.ย. / 2561
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 15 / มิ.ย. / 2561
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 25 / พ.ค. / 2561
      ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๗ 11 / พ.ค. / 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม


Powered by : MAXSITE 1.10