[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2561

ศุกร์ ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ขุนศรี ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลขุนศรี ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2561 ต่อไป ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่านแจ้งข้อมูลสัตว์เลี้ยงของท่านตามแบบฟอร์มนี้ ส่งให้กับทาง อสม. ประจำหมู่บ้านที่ท่านอาศัยอยู่ หรือแจ้งที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต. ขุนศรี ในวันและเวลาราชการ โดยแจ้งข้อมูลภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 029219058 ต่อ 29


เข้าชม : 1279


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖ 3 / พ.ค. / 2561
      ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑ 1 / พ.ค. / 2561
      ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 27 / ก.พ. / 2561
      ขั้นตอนวิธีการดำเนินการตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการนำไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ. 2560 12 / ก.พ. / 2561
      พยากรณ์โรคภัยสุขภาพ "เตือนผู้ปกครองดูแลและสังเกตเด็กอย่างใกล้ชิด ระวังป่วยด้วยโรคสุกใส" 9 / ก.พ. / 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม


Powered by : MAXSITE 1.10