[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2561

ศุกร์ ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ขุนศรี ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลขุนศรี ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2561 ต่อไป ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่านแจ้งข้อมูลสัตว์เลี้ยงของท่านตามแบบฟอร์มนี้ ส่งให้กับทาง อสม. ประจำหมู่บ้านที่ท่านอาศัยอยู่ หรือแจ้งที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต. ขุนศรี ในวันและเวลาราชการ โดยแจ้งข้อมูลภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 029219058 ต่อ 29


เข้าชม : 1459


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๑ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๑/๑) 10 / ต.ค. / 2561
      รายงานผลการดำเนินโครงการพํฒนาองค์ความรู้ 15 / มี.ค. / 2561
      หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง 28 / ก.ย. / 2561
      จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ 25 / ก.ย. / 2561
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 25 / ก.ย. / 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม