[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  

 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายบวร เอมเสม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

น.ส.วนิตยา ศรีจันทร์
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

 

น.ส.ณัฐชนก ลักษณะวิลัย
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

 

 

 

น.ส.เล็ก รตตะสา
คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)

 

นายสายันต์ ไร่วอน
พนักงานขับรถยนต์

 

นายประวิทย์ วิมาลจันทร์
คนงานประจำรถขยะ

 

นายวิรัช อ่อนมา
คนงานประจำรถขยะ

 

นายวิรัช อ่อนมา
คนงานประจำรถขยะ

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม