[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  

  

ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๕๘

พุธ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๕๗.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๘.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๘.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๘.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๘.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๘.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน  ๒๕๕๘.pdfเข้าชม : 437


ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน 5 อันดับล่าสุด

      พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 7 / พ.ค. / 2561
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๕๘ 18 / พ.ค. / 2559
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 29 / พ.ค. / 2556
      หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามกฎกระทรวง 22 / พ.ค. / 2556
      ความรู้ด้านกฎหมายในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 / พ.ค. / 2556


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม