[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  

  

ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๕๘

พุธ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๕๗.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๘.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๘.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๘.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๘.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๘.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน  ๒๕๕๘.pdfเข้าชม : 496


ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน 5 อันดับล่าสุด

      คู่มือการปฏิบัติงาน 4 / ธ.ค. / 2561
      แผนผังกระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ 31 / ต.ค. / 2560
      คู่มือแบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 2535 31 / ต.ค. / 2560
      คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ 31 / ต.ค. / 2560
      คู่มือการปฏิบัติงานตามกม.สาธารณสุข 31 / ต.ค. / 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17