[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

ประกาศ อบต.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

จันทร์ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ.pdfเข้าชม : 111


ประกาศ อบต. 5 อันดับล่าสุด

      การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 2 / ส.ค. / 2561
      ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง 28 / มิ.ย. / 2561
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 15 / มิ.ย. / 2561
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 25 / พ.ค. / 2561
      ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๗ 11 / พ.ค. / 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม


Powered by : MAXSITE 1.10