[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
20 / ม.ค. / 2565
การรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน
การรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน
17 / ม.ค. / 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 / ม.ค. / 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี สมัยสามัญสมัยแรก
4 / ม.ค. / 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / ธ.ค. / 2564
ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
<< มกราคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 

 

ลงพื้นที่สำรวจถนนชำรุด
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี พร้อมด้วยนายสุริยา นรวรรณ เลขาฯ และนายหนูกัน อ่อนบัวขาว ผอ.กองช่าง ได้ลงพื้นที่สำรวจถนน
ตรวจคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา(covid-19)เชิงรุก
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี โดยนายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการและพนักงาน ตรวจคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา(covid-19)เชิงรุก จำนวน 79 คน
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 นางสาววรรณี วุฒิฤทธากุล นายอำเภอไทรน้อย ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี โดยนายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
รวมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
คู้มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พรบ.สภาตำบลและแงค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
คู่มือการปฏิบัติงาน

777
สิวที่หลัง
เครียด
โรคภูมิแพ้
บาดทะยัก
ไมเกรน


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17