[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
20 / พ.ค. / 2565
ประกาศกรมอนามัย
เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร พ.ศ.2565
20 / พ.ค. / 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
20 / พ.ค. / 2565
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เรื่องการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏบัติราชการแทน
20 / พ.ค. / 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิื่น
20 / พ.ค. / 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<< พฤษภาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 

โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักรียน
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายพิชิติ ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565
ตรวจคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา(covid-19)เชิงรุก
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี โดยนายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน ตรวจคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา(covid-19)เชิงรุก
ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี พร้อมคณะผู้บริหาร รองปลัดฯ และเจ้าหน้าที่
ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
มื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้มอบนายบัญชา ผลตาล รองนายกฯ นายสมยศ สาดี รองนายกฯ และนายสุริยา นรวรรณ เลขาฯ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
รวมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนัง
777
สิวที่หลัง
เครียด
โรคภูมิแพ้


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17