[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
19 / ต.ค. / 2564
ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอความอนุเคราะห์ผู้ใช้บริการในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ให้ครบถ้วนทุกหัวข้อ ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
14 / ต.ค. / 2564
"รณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2564 (Global Hand Washing Day)"
กองสาธารณสัขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญร่วมกัน "รณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2564 (Global Hand Washing Day)" 15 ตุลาคม 2564
14 / ต.ค. / 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่6 เชื่อมหมู่ที่ 8(ต่อจากเดิม)ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6เชื่อมหมู่ที่8
14 / ต.ค. / 2564
ประกาศ รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ขอประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔
14 / ต.ค. / 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่5 หมู่ที่2 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรร้อย จังหวัดนนทบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 เชื่อมหมู่ที่5 หมู่ที่ 2
<< ตุลาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 

 

พ่นหมอกควันฆ่ายุงลายในเขตพื้นที่ตำบลขุนศรี
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้เข้าดำเนินการพ่นหมอกควันฆ่ายุงลาย
กำจัดผักตบชวาและวัชพืช
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้ประสานงานไปยังสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองพระราม 6 ร่วมกับกรมชลประทาน นำเรือเครื่องจักร กำจัดผักตบชวาและวัชพืช
ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ร่วมกับ อำเภอไทรน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
รับมอบชุด PPE
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 นางสาวสมทรง เจริญผล ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ท่านสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
รวมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
คู้มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
แผนผังการร้องเรียนเรื่องทุจริต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และที่แก้ไขเพิ่มฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๕๘
คู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการ

777
สิวที่หลัง
เครียด
โรคภูมิแพ้
บาดทะยัก
ไมเกรน


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17