[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

  กิจกรรมตลาดนัด...รีไซเคิล เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะรีไซเคิลในครัวเรือน

  อังคาร ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
  กิจกรรมตลาดนัด...รีไซเคิล เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะรีไซเคิลในครัวเรือน ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

                                               ตลาดนัดมินิ...รีไซเคิล

                                         ครั้งที่ 2 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

                               ***********************************

         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัด มินิ...รีไซเคิล ทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนในตำบลขุนศรี และส่งเสริมการจัดการขยะรีไซเคิลในครัวเรือน โดยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการหาแนวทางแก้ไขร่วมกันของชุมชน ตามโครงการรณรงค์ลดการผลิตขยะและคัดแยกขยะ รวมขายขยะได้ทั้งสิ้น 251.7 กิโลกรัม คิดเป็นรายได้ 471 บาท 

yesheart ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือครับ!!เข้าชม : 161

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17