[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “พัฒนาคลองสวยน้ำใส” ในลำคลองขุนศรี

  พุธ ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
  กิจกรรมติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ พร้อมนำก้อนจุลินทรีย์อีเอ็ม (EM-Ball) มาฟื้นฟูปรับปรุงคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำลำคลอง

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“พัฒนาคลองสวยน้ำใส”  ในลำคลองขุนศรี

      เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ร่วมกับ เครือข่าย “ชุมชนขุนศรี มีคลองสวย” สังเกตุและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในลำคลองพระพิมล และคลองโต๊ะนุ้ย  พร้อมนำก้อนจุลินทรีย์อีเอ็ม (EM-Ball) มาฟื้นฟูปรับปรุงคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำลำคลอง ผลการตรวจวัด ได้ดังนี้

ดาวโหลดได้ที่นี่

                                                  #ขุนศรีรักษ์โลก...ขุนศรีรักษ์คลอง

          

 

         

 

                                    เข้าชม : 55

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17