[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

  กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และกิจกรรมตลาดนัด...รีไซเคิล

  พุธ ที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
  กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม และกิจกรรมตลาดนัด...รีไซเคิล เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะรีไซเคิลในครัวเรือน ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 4 ธันวาคม 2562

                   กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคมของทุกปี

                                            และตลาดนัดมินิ...รีไซเคิล

                                         ครั้งที่ 3 วันที่ 4 ธันวาคม 2562

                               ***********************************

         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก เนื่องในวัน     สิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคมของทุกปี ตลาดนัด มินิ...รีไซเคิล ทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนในตำบลขุนศรี และส่งเสริมการจัดการขยะรีไซเคิลในครัวเรือน โดยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการหาแนวทางแก้ไขร่วมกันของชุมชน ตามโครงการรณรงค์ลดการผลิตขยะและคัดแยกขยะ รวมขายขยะได้ทั้งสิ้น 251.7 กิโลกรัม คิดเป็นรายได้ 471 บาท 

yesheart ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือครับ!!

 

                            

 

               เข้าชม : 28

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17