[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

  โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด

  พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
  โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดจัดเก็บขยะมูลฝอย และล้างห้องน้ำในพื้นที่สาธารณะ ในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด

โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดจัดเก็บขยะมูลฝอย และล้างห้องน้ำในพื้นที่สาธารณะ ในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

         

         

         

         เข้าชม : 28

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17