[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

  โครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน

  จันทร์ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ร่วมกันปลูกต้นไม้ริมถนนทางหลวงชนบทนนทบุรี 3017 ตามโครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน “เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ขุนศรี ลดโลกร้อน ลดมลพิษ”

โครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ร่วมกันปลูกต้นไม้ริมถนนทางหลวงชนบทนนทบุรี 3017 ตามโครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน “เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ขุนศรี ลดโลกร้อน ลดมลพิษ” #ขุนศรีรักษ์โลก #อย่าลืมช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ด้วยครับ #และอย่าทิ้งขยะลงข้างทางและแม่น้ำคูคลอง

                              

      

      

      

 เข้าชม : 22

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17