[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

  กิจกรรมตลาดนัดมินิ...รีไซเคิล

  จันทร์ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
  เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะรีไซเคิลในครัวเรือน และลดการผลิตขยะ ครั้งที่ 7 วันที่ 8 มิถุนายน 2563

                                              ตลาดนัดมินิ...รีไซเคิล

                                         ครั้งที่ 7 วันที่ 8 มิถุนายน 2563

                               ***********************************

         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัด มินิ...รีไซเคิล ทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนในตำบลขุนศรี ส่งเสริมการจัดการขยะรีไซเคิลในครัวเรือน และลดการผลิตขยะตามแนวทาง 3Rs  โดยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการหาแนวทางแก้ไขร่วมกันของชุมชน ตามโครงการรณรงค์ลดการผลิตขยะ รวมขายขยะได้ทั้งสิ้น 451.6 กิโลกรัม คิดเป็นรายได้ 694 บาท 

yesheart ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือครับ!!

 

     

    

                                    เข้าชม : 5

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17