[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

  แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล

  พุธ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖

แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๖๔-๒๕๖.pdf

แผนอัตรากำลัง ๓ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖.pdfเข้าชม : 82

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17