[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

  โครงการร่วมใจควบคุมประชากรสุนัขและแมว ป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า

  พุธ ที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ.2564
  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ขุนศรี ได้จัดกิจกรรมให้บริการผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขและแมวจรจัดในเขตพื้นที่ตำบลขุนศรี

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ขุนศรี ได้จัดกิจกรรมให้บริการผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขและแมวจรจัดในเขตพื้นที่ตำบลขุนศรี พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ของการทำหมันสุนัขและแมว และกิจกรรมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการร่วมใจควบคุมประชากรสุนัขและแมว ป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไทรน้อย และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก(นนทบุรี) โดยมีนางสาวสมทรง เจริญผล ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ขุนศรี รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาฯ สมาชิกฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่นำสุนัขและแมวมารับบริการ ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรีเข้าชม : 65

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17