[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

  โครงการรณรงค์ลดการผลิตขยะ

  จันทร์ ที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2564
  โครงการรณรงค์ลดการผลิตขยะ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ขุนศรี ได้จัดกิจกรรม ตลาดมินิ...รีไซเคิล ตามโครงการรณรงค์ลดการผลิตขยะ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรีเข้าชม : 36

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17