[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

  รับมอบของบริจาคช่วยเหลือศูนย์พักคอย

  จันทร์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 นางสาวสมทรง เจริญผล ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 นางสาวสมทรง เจริญผล ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี พร้อมเจ้าหน้าที่รับมอบ น้ำดื่ม น้ำอัดลม นม มาม่า ขนม เค้กกล้วยหอม กาแฟและโอวัลติน จากคุณสมขาย กำแพงดี และครอบครัว ตัวแทนชุมชุนมัสยิดอัลฮูดา นำอาหารกลางวันและเฉาก๊วย จำนวน 20 ชุด และ คุณสมเดช หอมสุวรรณและครอบครัว นำน้ำดื่ม จำนวน 40 แพคมาบริจาคให้แก่ศูนย์พักคอยตำบลขุนศรี ณ โรงเรียนวัดคลองขุนศรีเข้าชม : 40

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17