[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

   ตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 เชิงรุก

  พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
  เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดยอดพระพิมล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดยอดพระพิมล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 เชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ป่วยด้วยวิธีการ Antigen Test Kit (ATK) ในชุมชน พื้นที่หมู่ที่ 1,2,3,4,5 มีประชาชนร่วมตรวจ 110 รายพบติดเชื้อ 6 ราย โดยส่งตรวจด้วยวิธี RT-PCR ที่ศูนย์ Ci ไทรใหญ่ต่อไปเข้าชม : 52

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17