[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

  รับมอบถุงยังชีพ

  ศุกร์ ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และกรรมการเหล่ากาชาดฯ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และกรรมการเหล่ากาชาดฯ นายอำเภอไทรน้อย ปลัดอำเภอ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม และถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด โดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้าน รับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลขุนศรีต่อไปเข้าชม : 34

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17