[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

  ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้

  จันทร์ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ร่วมกับ อำเภอไทรน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ร่วมกับ อำเภอไทรน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ได้ลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ รายนายเศียร ขำเหมือน หมู่ที่ 3 เนื่องจากมีสภาพทรุดโทรมไม่สามารถใช้ในการพักอาศัยและอาจเกิดอันตรายได้เข้าชม : 54

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17