[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

  กำจัดผักตบชวาและวัชพืช

  จันทร์ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้ประสานงานไปยังสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองพระราม 6 ร่วมกับกรมชลประทาน นำเรือเครื่องจักร กำจัดผักตบชวาและวัชพืช

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้ประสานงานไปยังกองบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง พระราม 6 ร่วมกับกรมชลประทาน นำเรือเครื่องจักร กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ลงปฏิบัติงานในคลองพระพิมลราชาเข้าชม : 57

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17