[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

  พ่นหมอกควันฆ่ายุงลายในเขตพื้นที่ตำบลขุนศรี

  จันทร์ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้เข้าดำเนินการพ่นหมอกควันฆ่ายุงลาย

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้เข้าดำเนินการพ่นหมอกควันฆ่ายุงลายในเขตพื้นที่ตำบลขุนศรี ซึ่งวันนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ในหมู่ที่ 8 ตามโครงการรณรงค์ให้ความรู้และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลขุนศรีเข้าชม : 51

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17