[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

  โครงการรณรงค์ลดการผลิตขยะ

  จันทร์ ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ร่วมกับ โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะในชุมชน ประจำหมู่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ร่วมกับ โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 อบต.ขุนศรี ร่วมกับ รร. บ้านคลองโต๊ะนุ้ย จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะในชุมชน ประจำหมู่ 2 ในโครงการรณรงค์ลดการผลิตขยะ ประจำปี 2564 เพื่อเป็น  ต้นแบบและเป็นศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลขุนศรี และประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสริม แนะนำให้ประชาชนร่วมมือลดปริมาณขยะคัดแยกขยะที่ต้นทาง และการนำหลัก 3Rs มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

   

   ​​​​​​​

  

​​​​​​​

 เข้าชม : 57

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17