[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

  โครงการรณรงค์การบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและการใช้น้ำอย่างประหยัด

  จันทร์ ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนขึ้น ณ บ้านเลขที่ 27/3 หมู่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ร่วมกับ นายปรีชา มณีคร

     เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ร่วมมือกับ นายปรีชา มณีคร จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนขึ้น ณ บ้านเลขที่ 27/3 หมู่ 4 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นต้นแบบให้ความรู้การบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนอย่างง่ายแก่ชุมชน และร่วมกันประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสริม แนะนำให้ความรู้แก่ประชาชนในการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน รวมทั้งรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ซึ่งเป็นการลดปริมาณน้ำเสียต้นทาง

   

   ​​​​​​​

   

  เข้าชม : 55

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17