[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

  เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนในเขตตำบลขุนศรี ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

  จันทร์ ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี โดยนางสาวสมทรง เจริญผล ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี โดยนางสาวสมทรง เจริญผล ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้นำข้าราชการ พนักงานจ้าง เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนในเขตตำบลขุนศรี ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น. เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ให้มากที่สุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง เพื่อให้ได้ นายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เป็นคนดี มีความรู้ ความสมารถ เข้าไปพัฒนาและบริหารท้องถิ่นเข้าชม : 32

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17