[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

  จันทร์ ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564
  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาได้รับบริการทางการเกษตรเช่นการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์โลกสัตว์น้ำรวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอไทรน้อย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งเกษตรกรเข้าร่วมประมาณ 200 คน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการด้านการเกษตรการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรและเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่มีการให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ณ วัดยอดพระพิมลเข้าชม : 69

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17