[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

  มอบนโยบายการบริหารและการปฏิบัติงาน

  พุธ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2565
  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เพื่อมอบนโยบายการบริหารและการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เพื่อให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลขุนศรีเข้าชม : 29

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17