[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

  วางแผนการลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบาง

  จันทร์ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565
  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี พร้อมคณะผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี พร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรีร่วมประชุมหารือกำหนดขั้นตอนและวางแผนการลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบาง รายครัวเรือนในพื้นที่ตำบลขุนศรีเข้าชม : 25

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17