[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

  ตรวจคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา(covid-19)เชิงรุก

  พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565
  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี โดยนายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน ตรวจคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา(covid-19)เชิงรุก

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี โดยนายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน ตรวจคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา(covid-19)เชิงรุก จำนวน 50 ราย ด้วยแผ่นตรวจ Antigen Test Kit(ATK) เพื่อความความปลอดภัยในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ผลไม่พบผู้ติดเชื้อ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสิบศอกเข้าชม : 46

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17