[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

  ร่วมพิธีปิดสนามฉีดวัคซีนวัดไทรใหญ่

  พุธ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้เข้าร่วมพิธีปิดสนามฉีดวัคซีนวัดไทรใหญ่

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้เข้าร่วมพิธีปิดสนามฉีดวัคซีนวัดไทรใหญ่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการฉีดวัคซีนที่ผ่านมา โดยนายบดินทร์ภัทร์ ศรีอินทร์สุทธิ์ กำนันตำบลขุนศรี ผู้ใหญ่บ้าน รพสต.ในเขตตำบลขุนศรี เข้าร่วมในพิธีปิด ณ หอประชุมวัดไทรใหญ่เข้าชม : 45

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17