[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

  พุธ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อมอบนโยบายการบริหารและการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อมอบนโยบายการบริหารและการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เพื่อให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลขุนศรีเข้าชม : 55

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17