[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

  โครงการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565

  พุธ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี โดยนายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไทรน้อย ได้ดำเนินโครงการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี โดยนายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไทรน้อย ได้ดำเนินโครงการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้น้อมนำพระราชดำริฯ "โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาต่อยอดสู่การปฏิบัติ โดยเน้นการพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่ายในการดำรงชีวิต ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหารสร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักประจำครัวเรือน สมาชิกในครอบครัวได้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการใช้เวลาร่วมกัน ซึ่งได้รับเกียรติจากนางพัชราวดี ทองนิรมล ปลัดอำเภอไทรน้อย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีคณะผู้บริหาร รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดฯ รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรีเข้าชม : 57

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17