[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

  ประชุมหารือโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

  อังคาร ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหารือการดำเนินโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหารือการดำเนินโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการ D.A.R.E. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี) พร้อมด้วยนายสมยศ สาดี รองนายกฯ นางสาวสมทรง เจริญผล ปลัดฯ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตตำบลขุนศรีร่วมประชุม และร่วมลงนามตกลงความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี กับ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลขุนศรี เพื่อความร่วมมือในการบูรณาการโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และเด็กนักเรียนและเยาวชนได้รับประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรีเข้าชม : 30

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17