[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  

  

ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๕๘

พุธ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๕๗.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๘.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๘.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๘.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๘.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๘.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน  ๒๕๕๘.pdfเข้าชม : 1330


ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน 5 อันดับล่าสุด

      คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 13 / พ.ค. / 2564
      รวมกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 13 / พ.ค. / 2564
      คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 12 / พ.ค. / 2564
      แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10 / พ.ค. / 2564
      คู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการ 14 / ก.ค. / 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17