[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  

  

ความรู้ในการปฎิบัติงานด้านพัสดุ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

จันทร์ ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561


พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

เข้าชม : 1008


ความรู้ในการปฎิบัติงานด้านพัสดุ 5 อันดับล่าสุด

      คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ 2 / พ.ย. / 2561
      ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 7 / พ.ค. / 2561
      พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 7 / พ.ค. / 2561
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 29 / พ.ค. / 2556
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 10 / ก.ย. / 2555


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17