[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  

  

ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
คู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการ

อังคาร ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563


/คู่มือ.pdf

/ภาคผนวก.pdfเข้าชม : 178


ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน 5 อันดับล่าสุด

      คู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการ 14 / ก.ค. / 2563
      มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 25 / มิ.ย. / 2563
      คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 16 / มิ.ย. / 2563
      คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการทางวินัย 15 / มิ.ย. / 2563
      คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 10 / มิ.ย. / 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17