[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  

  

ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้

ศุกร์ ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553
เข้าชม : 2369


ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน 5 อันดับล่าสุด

      แผนผังการร้องเรียนเรื่องทุจริต 27 / มิ.ย. / 2562
      คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 26 / มิ.ย. / 2562
      ประกาศ ก.อบต.จ.นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต. พ.ศ. 2562 24 / มิ.ย. / 2562
      คู่มือการปฏิบัติงาน 4 / ธ.ค. / 2561
      แผนผังกระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ 31 / ต.ค. / 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17